Skip to main content
Vedische Culturenprogramma wordt op elke 3e zaterdag van de maand gehouden in Boxtel. Kom en geniet de transcendentale muziek, spiritueel kennis, Mantra yoga en heerlijk diner. प्रत्येक तेस्रो शनिबार हुने भजन किरतनमा सबैलाई नामहाट बक्स्टेलमा स्वागतम्

Mission

Missie van de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn

Op de globale nivieau furmuleerde Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada de volgende doelstellingen toen hij de ISKCON oprichtte in 1966 te New York.
Naamhat is een onderwijs stelsel gebasieerd op de Vedische kennis. Dit maakt een deel uit ISKCON op d plaatselijke niveau. Zie het doel van de Naamhat hier.
1. Systematisch spirituele kennis onder de hele samenleving verspreiden en mensen onderwijzen in technieken voor het leiden van een spiritueel leven om de onevenwichtigheid van waarden in het leven tegen te gaan en zo tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
2. Het Krishna-bewustzijn verspreiden zoals dat geopenbaard is in de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam.
3. De leden van de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen en dichterbij Krishna, het Allerhoogste Wezen, om de leden en de hele mensheid zo te laten inzien dat iedere ziel een integrerend deel is van God (Krishna).
4. Onderwijs geven over en het bevorderen van de sankirtanabeweging, het gezamenlijk chanten van de heilige namen van God, zoals die in het onderricht van Heer Sri Caitanya Mahaprabhu wordt geopenbaard.
5. Een heilige plaats van transcendentale activiteiten oprichten die gewijd is aan de Persoonlijkheid Krishna en die bedoeld is voor zowel leden als voor de hele samenleving.
6. De leden bijeen brengen om een eenvoudigere en natuurlijkere manier van leven te onderwijzen.
7. Tijdschriften, boeken en andere geschriften publiceren met het oog op het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.

Naamhat Vedic cultural Center identifies itself as a part of the International Society for Krishna Consciousness in order to make practical application of its global mission at the local level for the benefit of the public in the grass root level. 
The founder of the ISKCON AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada gave a clear mission statement when he first established ISKCON in New York in 1966, as follows: 
  1. To systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world.
  2. To propagate a consciousness of Krishna (God), as it is revealed in the great scriptures of India, Bhagavad-gita and Srimad-Bhagavatam.
  3. To bring the members of the Society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members, and humanity at large, that each soul is part and parcel of the quality of Godhead (Krishna).
  4. To teach and encourage the sankirtana movement, congregational chanting of the holy name of God, as revealed in the teachings of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu.
  5. To erect for the members and for society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna.
  6. To bring the members closer together for the purpose of teaching a simpler, more natural way of life. 
With a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. For
 every celestial century, the Yuga, different types of Dharma or the constitutional duty is prescribed. Through that duty one gets leberation from the cycle of birth, disease, aging and death. For this century of kali yuga, sankirtan is prescribed as the Dharma. In satya yug one could meditate, in treta yug, one could perform fire sacrifice and in dwaper yug deity worship in temples was the dharma from which perfection one gets the liberation.

But in this modern yuga, sankirtana is prescribed and taught by Sri Caitanya Mahaprabhu since 16th century, as told in the Bhagavad Gita by the lord . It is the best and joyfully performed by chanting: HARE KRSNA HARE KRSNA, KRSNA KRSNA HARE HARE, HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE


Buy Vedic literatures

Bhagavad Gita- Zoals Ze Is editie te koop op bol.com Alle boeken van Srila Prabhupada is ter beschiking gesteld. Als u vandaag besteld krijgt u het morgen thuis per courier dhl. All the books of Srila Prabhupada are available for sale. Place order today, next day you will get it at home per courier dhl in Europe. Email us: naamhat@hotmail.com

Our family numbers

Popular posts from this blog

Symposium on 'Gross Spiritual Happiness' / 'Bruto Spiritueel Geluk' by HH Bakti Caru Swami Maharaj

Update 2nd June after the session: His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj accompanied by HH Bhakti Prema Swami and four brahmacaris kindly blessed Naamhat Boxtel on 2nd June with their auspecious visit. In transcendental pleasure maharaj performed aarati to our deities and offered garland to Srila Prabhupada. Then caran avisekh, a rare chance of blessing was kindly bestowed to the host that we did together. 
Maharaj then preferred to take little rest as he was tired due to travel. He arrived to Boxtel via Wijchen from Rotterdam where he gave the previous day a session with the disciples and then a class at Audaryadhaam. 
In Wijchen, maharaj visited Shree Ram Mandir very nicely run in the Sanatan dharma tradition by a team of pious families. 'If people could cooperate each other irrespective of their background and unanimously approach the government, building such a nice temple in Holland is always made possible' said a Brahmacari who witnessed the discussion between the temp…

Garud Puran samengevat bij Naamhat Boxtel

17 mei 14. Prabhupada benadrukte op alle 16 sanskaras-de zuivering procedures te volgen.
De laatste sanskar-antesthi kriya moet worden gedaan met de hulp van een priester wanneer men verlaat zijn of haar lichaam.
Ook wanneer een beginnende toegewijde het lichaam verlaat, is een priester vereist om deze laatste rituelen uit te voeren, vooral voor de eerste en de laatste drie dagen.
Als er geen ISKCON priester beschikbaar is om te helpen uitvoeren van deze rituelen, wordt er geadviseerd om een karmakandi priester te roepen om deze laatste rituelen te doen voor de overleidende toegewijden. Een karmakandi priester voert deze met gebruik van de Garud Purana.  In het Noord-India, Nepal en Bhutan de brahmanen reciteren van de Garud Puran voor de rouwenden tijdens de rouwperiode te luisteren. Maar de inhoud van de Puran is niet veel uitgelegd of begrepen wordt om het voordeel van te krijgen. 
Een Vaisnava toegewijde hoeft niet de laatste rituelen uit te voeren op dezelfde manier de anderen kunnen…

Hold the Lotus feet of the Lord Nrsimhadev as Lord Ganesh did - Bhakti Caru Swami

24 May 13, A message from His Holiness Bhakti Caru Swami Today is Nrsimha Caturdasi, Lord Nrsimhadeva’s Appearance Day. In appearing as Lord Nrsimhadeva, Lord Krishna manifests as “bhakti-vighna vinasana” – He who removes the impediments from the path of devotion. Therefore it is very important for us to take shelter of Lord Nrsimhadeva’s lotus feet, praying to Him that He removes all obstacles in bhakti-yoga. In Śrī Brahma-saḿhitā, it is explained that Lord Ganapati – Ganesha – removes all obstacles: yat-pāda-pallava-yugaḿ vinidhāya kumbha- dvandve praṇāma-samaye sa gaṇādhirājaḥ vighnān vihantum alam asya jagat-trayasya govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi
See BS 5.50 http://vedabase.net/bs/5/50/en It is by holding the lotus feet of Lord Nrsimhadeva that Lord Ganesha has acquired this ability to remove the impediments of the three regions of the material world – upper, middle and lower. And that is why Lord Ganesha is considered to be “siddhi-data”, the giver of success. In the material cont…