Skip to main content
Vedische Culturenprogramma wordt op elke 3e zaterdag van de maand gehouden in Boxtel. Kom en geniet de transcendentale muziek, spiritueel kennis, Mantra yoga en heerlijk diner. प्रत्येक तेस्रो शनिबार हुने भजन किरतनमा सबैलाई नामहाट बक्स्टेलमा स्वागतम्

Mission

Missie van de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn

Op de globale nivieau furmuleerde Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada de volgende doelstellingen toen hij de ISKCON oprichtte in 1966 te New York.
Naamhat is een onderwijs stelsel gebasieerd op de Vedische kennis. Dit maakt een deel uit ISKCON op d plaatselijke niveau. Zie het doel van de Naamhat hier.
1. Systematisch spirituele kennis onder de hele samenleving verspreiden en mensen onderwijzen in technieken voor het leiden van een spiritueel leven om de onevenwichtigheid van waarden in het leven tegen te gaan en zo tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
2. Het Krishna-bewustzijn verspreiden zoals dat geopenbaard is in de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam.
3. De leden van de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen en dichterbij Krishna, het Allerhoogste Wezen, om de leden en de hele mensheid zo te laten inzien dat iedere ziel een integrerend deel is van God (Krishna).
4. Onderwijs geven over en het bevorderen van de sankirtanabeweging, het gezamenlijk chanten van de heilige namen van God, zoals die in het onderricht van Heer Sri Caitanya Mahaprabhu wordt geopenbaard.
5. Een heilige plaats van transcendentale activiteiten oprichten die gewijd is aan de Persoonlijkheid Krishna en die bedoeld is voor zowel leden als voor de hele samenleving.
6. De leden bijeen brengen om een eenvoudigere en natuurlijkere manier van leven te onderwijzen.
7. Tijdschriften, boeken en andere geschriften publiceren met het oog op het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.

Naamhat Vedic cultural Center identifies itself as a part of the International Society for Krishna Consciousness in order to make practical application of its global mission at the local level for the benefit of the public in the grass root level. 
The founder of the ISKCON AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada gave a clear mission statement when he first established ISKCON in New York in 1966, as follows: 
  1. To systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world.
  2. To propagate a consciousness of Krishna (God), as it is revealed in the great scriptures of India, Bhagavad-gita and Srimad-Bhagavatam.
  3. To bring the members of the Society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members, and humanity at large, that each soul is part and parcel of the quality of Godhead (Krishna).
  4. To teach and encourage the sankirtana movement, congregational chanting of the holy name of God, as revealed in the teachings of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu.
  5. To erect for the members and for society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna.
  6. To bring the members closer together for the purpose of teaching a simpler, more natural way of life. 
With a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. For
 every celestial century, the Yuga, different types of Dharma or the constitutional duty is prescribed. Through that duty one gets leberation from the cycle of birth, disease, aging and death. For this century of kali yuga, sankirtan is prescribed as the Dharma. In satya yug one could meditate, in treta yug, one could perform fire sacrifice and in dwaper yug deity worship in temples was the dharma from which perfection one gets the liberation.

But in this modern yuga, sankirtana is prescribed and taught by Sri Caitanya Mahaprabhu since 16th century, as told in the Bhagavad Gita by the lord . It is the best and joyfully performed by chanting: HARE KRSNA HARE KRSNA, KRSNA KRSNA HARE HARE, HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE


Comments

Buy Vedic literatures

Bhagavad Gita- Zoals Ze Is editie te koop op bol.com Alle boeken van Srila Prabhupada is ter beschiking gesteld. Als u vandaag besteld krijgt u het morgen thuis per courier dhl. All the books of Srila Prabhupada are available for sale. Place order today, next day you will get it at home per courier dhl in Europe. Email us: naamhat@hotmail.com

Our family numbers

Popular posts from this blog

Value education through Bhagavad Gita As It Is started

Value education based on Bhagavad Gita As It Is begun.
His Holiness Bhakti Caru Swami donates 5000 Bhagavad Gita As It Is.
Naamhat of Boxtel, Netherlands donated 500 Euros. Hare Krishna Vaisnav tradition has been supporting value education at all levels. This education focusses on the right understanding of the wisdom passed down by the Lord Krishna, particularly the Bhagavad Gita. Many centuries has passed away already however, the true essence of this transcendental wisdom was rarely understood in its true sense, as Arjun understood it and applied. But now with the dawn of the world's most authentic presentation of the Bhagavad Gita As It Is version by Srila Prabhupada, imparting the value education based on this source of wisdom began. Currently, in an organised way under the project; Gita Champion League, His Holiness Bhakti Caru Swami Maharaj begun imparting this wisdom which focusses not only on distributing the book, Bhagavad Gita Asi It Is, but also encouraging to put in test…

Srila Prabhupada gave us everything

By: HH Bhakti Charu Swami Maharaj, Gitanagari
Hare Kåñëa It is always very enlivening to come to New Dvarika dham and be with you’ll. This temple has a very beautiful flavour which is very unique. Çréla Prabhupäda used to consider this temple to be the head quarters of ISKCON and in a way it is the head quarters of ISKCON. BBT used to be here, faith used to be here and all the wonderful devotees are already here. Prabhu is such a wonderful example and there are so many Prabhupada disciples here which are also very rare nowadays so it’s always very enlivening to be here. So today I have selected two verses from Çré Caitanya-caritämåta
This is from the Ädi-lélä third chapter. The few verses not just these two but few more verses from this chapter actually describes who Kåñëa is, what is the purpose of Kåñëa’s coming as Çré Caitanya Mahäprabhu and also through these verses we can see that Çréla Prabhupäda gave us everything. Sometimes some individuals claim that Prabhupada did not give e…

ISKCON Tempelproject in Den Haag, een stroomversnelling

Nieuwe Haagse tempel lijkt er nu toch te komen!Na een moeizame start komt er schot in het project voor een nieuwe tempel in Den Haag, direct achter Station Hollands Spoor in het Laakhavengebied. De ondertekening van de intentieovereenkomst met de gemeente Den Haag vond al plaats in 2012. Toch zag het er kort geleden nog vrij hopeloos uit voor het project. Inmiddels staan de zaken er heel anders voor!

De plannen zijn aangepast om de bouw betaalbaar maken. Zo komen in een deel van het gebouw kleine appartementen. En ook komt er een vestiging van MOSA, The Museum Of Sacred Art (dat ook te vinden is in Radhadesh en in Villa Vrindavana in Firenze, Italië). Een deel van de kosten à 1,6 miljoen euro is daarmee al gecoverd. De rest kan worden opgebracht door de verkoop van obligaties maar hopelijk vooral door toegewijden die willen doneren om dit prachtige project mogelijk te maken.

Het bestuur met onder anderen Shyamasundara prabhu en Bala Govinda prabhu staat er ook zeker niet alleen voor. He…